Cisco Kursu
CUMARTESİ - PAZAR
(14:00 - 18:00)
KURS PUANI 4.8 (29 YORUM)
20
TEMMUZ
2024
%
Ekstra
40 İndirim
80
SAAT
100%
BAŞARI
CANLI
DERS
Peşin Fiyatına
5.900,00 x 5
Taksit İmkanı
28
EYLÜL
2024
Bu Fiyat İçin
Son 4 Gün
29.500,00
17.700,00

 • 01. Cisco Cihazları Nelerdir?
 • 02. CCENT, CCNA, CCNP, CCIE Kavramları
 • 03. CCNA Cloud, CCNA Collaboration, CCNA Cyber Ops Kavramları
 • 04. CCNA Data Center, CCNA Industrial, CCNA Service Provider, CCNA Wireless Kavramları

 • 01. Basit Bir Ağ Oluşturma (Building a Simple Network)
 • 02. Ağ Fonksiyonlarını Keşfetmek (Exploring the Functions of Networking)
 • 03. Host-to-Host İletişim Modeli(Understanding the Host-to-Host Cummunications Model)
 • 04. LAN Ağlarına Giriş (Introducing LANs)
 • 05. Operating Cisco IOS Software
 • 06. Switch’i Başlatma ve İlk Yapılandırmasını Gerçekleştirme (Performing Switch Startup and Initial Configuration)
 • 07. Ethernet ve Switch işlemlerini Anlamak (Understanding Ethernet and Switch Operation)
 • 08. Switch Sorunlarını Giderme (Troubleshooting Common Switch Media Issues)
 • 09. Lab 1: İlk Router Kurulumu ve Yapılandırması (Performing Initial Router Setup and Configuration)

  Bu laboratuvarda Router Donanım ve Yazılımını İnceleme yapılır. Ardından Router Yapılandırmasını Oluşturma işlemleri adım adım gerçek cihazlarla uygulatılır. Sonrasında CLI’nin konfigürasyonları ve komutları uygulama üzerinden öğretilir. Cisco Discovery Protokolü ile Bağlı Komşuların bulunması ve çeşitli network işlemleri gerçekleştirilir.

 • 01. TCP/IP Katmanı (Understanding the TCP/IP Internet Layer)
 • 02. IP Adresleme ve Alt Ağlar (Understanding IP Addressing and Subnets)
 • 03. TCP/IP Taşıma Katmanı (Understanding the TCP/IP Transport Layer)
 • 04. Router Fonksiyonları (Exploring the Functions of Routing)
 • 05. Cisco Router’ı Yapılandırma (Configuring a Cisco Router)
 • 06. İlk Router Kurulumu ve Yapılandırması (Performing Initial Router Setup and Configuration)
 • 07. Paket Teslimat Sürecinin Keşfi (Exploring the Packet Delivery Process)
 • 08. Statik Yönlendirmeyi Etkinleştirme (Enabling Static Routing)
 • 09. ACL’leri Kullanarak Trafiği Yönetme (Managing Traffic Using ACLs)
 • 10. İnternet Bağlantısını Etkinleştirme (Enabling Internet Connectivity)
 • 11. Lab 2: İnternet Bağlantısı Kurma (Connecting to the Internet)

  Bu uygulamada manuel bir IP adresi ve statik varsayılan bir yönlendirme yaplılandırılır.Ardından DHCP tarafından alınan bir IP adresi yapılandırılır. NAT Yapılandırması uygulamalı olarak öğretilir sonrasında PAT ile NAT Yapılandırma süreci uygulamalı olarak öğretilir.

 • 01. Yönetimsel Erişim Güvenliği (Securing Administrative Access)
 • 02. Switch ve Router İlk Yapılandırmasının Güvenlik Artırımı
 • 03. Aygıtların Güvenli Hale Getirilmesi (Implementing Device Hardening)
 • 04. ACL ler ile Trafik Filtreleme Uygulaması - Erişim Kontrol Listesi

 • 01. VLAN ların ve Kanalların Uygulanması
 • 02. VLAN’lar Arasında Yönlendirmeler (Routing Between VLANs)
 • 03. Bir Cisco Ağ Aygıtını DHCP Sunucu Olarak Kullanma (Using a Cisco Network Device as a DHCP Server)
 • 04. DHCP Sunucu Yapılandırması (Configuring DHCP Server)
 • 05. WAN Teknolojilerine Giriş (Introducing WAN Technologies)
 • 06. Dinamik Yönlendirme Protokollerine Giriş (Introducing Dynamic Routing Protocols)
 • 07. OSPF'yi Uygulama (Implementing OSPF)

 • 01. TCP/IP Katmanı (Understanding the TCP/IP Internet Layer)
 • 02. IPv6 (Understanding IPv6)
 • 03. IPv6 Yönlendirmesini Yapılandırma (Configuring IPv6 Routing)
 • 04. IPv6 Yönlendirmesini Onaylama (Configure and Verify IPv6 Routing)

 • 01. IPv4 Temel Bağlantı Sorunlarını Giderme (Troubleshooting IPv4 Basic Connectivity)
 • 02. Uçtan Uca IPv4 Sorunlarının Bileşenleri
 • 03. Cisco Keşif Protokolü (Cisco Discovery Protocol)
 • 04. Varsayılan Ağ Geçidi Sorunları (Default Gateway Issues)
 • 05. ACL Sorunları (ACL Issues)
 • 06. Sanallaştırılmış Bilişim Ortamlarında Ağ Oluşturma (Understanding Networking in Virtualized Computing Environments)
 • 07. IPv6 Ağ Bağlantısında Sorun Giderme (Troubleshooting IPv6 Network Connectivity)
 • 08. IPv6 Adreslemeyi Anlama (Understanding IPv6 Addressing)
 • 09. IPv6 Tek Noktaya Yayın Adresleri (IPv6 Unicast Addresses)
 • 10. Uçtan Uca IPv6 Bağlantısında Sorun Giderme Bileşenleri (Components of Troubleshooting End-to-End IPv6 Connectivity)
 • 11. IPv6'da Komşu Keşfi (Neighbor Discovery in IPv6)
 • 12. IPv6'daki Varsayılan Ağ Geçidi Sorunları (Default Gateway Issues in IPv6)
 • 13. Sanal Ortamda IPv6 (IPv6 in a Virtual Environment)

 • 01. Dinamik Yönlendirme İncelemesi (Dynamic Routing Review)
 • 02. EIGRP Özellikleri ve İşlevi(EIGRP Features and Function)
 • 03. EIGRP Sorun Giderme (Troubleshooting EIGRP)
 • 04. EIGRP IPv6 İşlem Teorisi (EIGRP IPv6 Theory of Operation)

 • 01. OSPF'yi anlama (Understanding OSPF )
 • 02. Link-State Yönlendirme Protokolü Veri Yapıları (Link-State Routing Protocol Data Structures )
 • 03. OSPF'de Ölçümleri Anlama (Understanding Metrics in OSPF )
 • 04. OSPF Komşuların Oluşturulması (Establishment of OSPF Neighbor Adjacencies )
 • 05. Link - State Veritabanı Oluşturma (Building a Link-State Database )
 • 06. OSPF Alan Yapısı (OSPF Area Structure )
 • 07. OSPF Alanı ve Yönlendirici Türleri (OSPF Area and Router Types )
 • 08. Link-State Reklamları (Link-State Advertisements)
 • 09. Çok Alanlı OSPF IPv4 Uygulaması (Multiarea OSPF IPv4 Implementation )
 • 10. Tek Alanlı Çok Alanlı OSPF (Single-Area vs. Multiarea OSPF )
 • 11. Saplamalı Alanlar, Çok Kaplamalı Alanlar ve Tamamen Saplamalı Alanlar (Stub Areas, Not So Stubby Areas, and Totally Stub Areas )
 • 12. OSPF Uygulamasının Planlanması (Planning for the Implementation of OSPF )
 • 13. Çok Alanlı OSPF Yapılandırması (Multiarea OSPF Configuration )
 • 14. Çok Alanlı OSPF Doğrulaması (Multiarea OSPF Verification )
 • 15. Çok Alanlı OSPF Sorunlarını Giderme (Troubleshooting Multiarea OSPF )
 • 16. OSPF Komşu Stateler (OSPF Neighbor States )
 • 17. OSPF Sorunlarını Giderme Bileşenleri (Components of Troubleshooting OSPF )
 • 18. OSPF Komşu Sorunlarını Giderme (Troubleshooting OSPF Neighbor Issues )
 • 20. OSPF Yönlendirme Masası Sorunlarını Giderme (Troubleshooting OSPF Routing Table Issues)
 • 21. OSPF Yol Seçimi Sorun Giderme (Troubleshooting OSPF Path Selection )
 • 22. OSPFv3 LSA'lar (OSPFv3 LSAs )

 • 01. WAN Mimarisi (WAN Architecture )
 • 02. Hub-ve-Spoke Ağları (Hub-and-Spoke Networks )
 • 03. Kısmi-Mesh Ağları (Partial-Mesh Networks )
 • 04. Tam Mesh Ağları (Full-Mesh Networks )
 • 05. Noktadan Noktaya Ağlar (Point-to-Point Networks)
 • 06. WAN Cihazları (WAN Devices )
 • 07. Seri WAN Kablolama (Serial WAN Cabling )
 • 08. WAN Katman 2 Protokolleri (WAN Layer 2 Protocols )
 • 09. Bütünleşik Hizmetler Dijital Ağı (Integrated Services Digital Network)
 • 10. T1/E1
 • 11. DSL Sonlanma (DSL Termination)
 • 12. Seri Arabirimleri Yapılandırma (Configuring Serial Interfaces)
 • 13. Bütünleşik CSU / DSU'lu Back to Back Router'lar (Back-to-Back Routers with an Integrated CSU/DSU)
 • 14. HDLC Protokolü (HDLC Protocol)
 • 15. PPP Yapılandırması (PPP Configuration)
 • 16. CHAP Yapılandırmasını Doğrulama (Verifying CHAP Configuration)
 • 17. Frame Relay'ı Kullanarak Bir WAN Bağlantısı Kurma (Establishing a WAN Connection Using Frame Relay)
 • 18. Cisco VPN Çözümleri Tanıtılması (Introducing Cisco VPN Solutions)

 • 01. Ağ Cihazlarını Ağ Yönetimini Destekleyecek Şekilde Yapılandırma (Configuring Network Devices to Support Network Management)
 • 02. Yönlendirici Başlatma ve Yapılandırma (Router Initialization and Configuration )
 • 03. Cisco IOS Lisanslama (Cisco IOS Licensing )
 • 04. Cisco IOS-XR, IOS-XE, and NX-OS

 • 01. Tehdit(Threatscape)
 • 02. a. DoS and DDoS
 • 03. b. Sahte Kimlik (Spoofing)
 • 04. d. Sosyal Mühendislik(Social Engineering)
 • 05. Kimlik Avının Evrimi(Evolution of Phishing)
 • 06. Şifre Atakları(Password Attacks)
 • 07. Keşif Saldırıları(Reconnaissance Attacks)
 • 08. Arabellek taşması saldırıları(Buffer Overflow Attacks)
 • 09. Man-in-the-Middle Atakları(Man-in-the-Middle Attacks)
 • 10. Malware
 • 11. Veri Kaybı ve Vektörler(Vectors of Data Loss and Exfiltration)
 • l2. Hacking Araçları(Hacking Tools)
 • 13. Tehdit Savunma Teknolojileri(Threat Defense Technologies)
 • 14. Güvenlik Duvarları(Firewalls)
 • 15. Saldırı Önleme Sistemleri(Intrusion Prevention Systems)
 • 16. VPN'ler(VPNs)
 • 17. Uç Nokta Güvenliği(Endpoint Security)
 • 18. Günlüğe Kaydetme(Logging)
 • 19. Güvenlik Politikası ve Temel Güvenlik Mimarileri(Security Policy and Basic Security Architectures)
 • 20. Güvenlik Açığı ve Karşı Önlemler(Vulnerabilities, and Countermeasures)
 • 21. Şifreleme Teknolojileri (Cryptographic Technologies)
 • 22. Hash Algoritmaları(Hash Algorithms)
 • 23. Şifreleme Algoritmaları(Encryption Algorithms)
 • 24. Kullanım Örneği: SSL / TLS(Use Case: SSL/TLS)
 • 25. Güvenli Ağ Aygıtları (Secure Network Devices)
 • 26. AAA Sunucuları, Protokolleri ve Veritabanları
 • 27. IAC üzerinde TACACS +(TACACS+ on IOS)
 • 28. Yönetim Protokolleri ve Sistemleri(Management Protocols and Systems)
 • 29. Kontrol Düzleminin Korunması(Securing the Control Plane)
 • 30. Katman 2 Güvenliği (Layer 2 Security)
 • 31. Katman 2 Protokollerini Güvenliğini Sağlama(Securing Layer 2 Protocols)
 • 32. Güvenlik Duvarı (Firewall)
 • 33. VPN
 • 34. İzinsiz Giriş Algılama ve Koruma(Intrusion Detection and Protection)
 • 35. Son Nokta Koruması(Endpoint Protection)
 • 36. İçerik Güvenliği(Content Security)
 • 37. Gelişmiş Ağ Güvenliği Mimarileri(Advanced Network Security Architectures)
Temmuz Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
60
Cumartesi - Pazar
20.07.2024 - 28.09.2024
14:00 - 18:00
29.500,00
17.700,00
56
Cumartesi - Pazar
27.07.2024 - 05.10.2024
09:30 - 13:30
29.500,00
17.700,00
54
Salı - Perşembe
30.07.2024 - 04.11.2024
18:30 - 21:30
29.500,00
17.700,00
Ağustos Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
52
Cumartesi - Pazar
17.08.2024 - 26.10.2024
14:00 - 18:00
29.500,00
17.700,00
44
Salı - Perşembe
20.08.2024 - 25.11.2024
18:30 - 21:30
29.500,00
17.700,00
59
Cumartesi - Pazar
31.08.2024 - 09.11.2024
14:00 - 18:00
29.500,00
17.700,00
Eylül Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
58
Salı - Perşembe
17.09.2024 - 23.12.2024
18:30 - 21:30
29.500,00
17.700,00
38
Cumartesi - Pazar
21.09.2024 - 30.11.2024
09:30 - 13:30
29.500,00
17.700,00

BURAYA TASARIM YAPILMAMIŞ, TASARIMI YAPILACAK

CCNA sertifikası, ağ temelleri, ağ erişimi, IP bağlantısı, IP hizmetleri, güvenlik temelleri ve otomasyon ve programlanabilirlik konusundaki bilgi ve becerilerinizi doğrular. Cisco sertifikaları tüm dünyadaki ağ mühendisleri ve işverenler tarafından kabul görmektedir. Diğer yanda günümüzde orta ve büyük ölçekli birçok firmada Cisco cihazları veya teknolojileri kullanılmaktadır. Bu durum Cisco alanında uzman kişilerin çok daha kolay iş bulabilmelerini sağlamaktadır.

Cisco CCNA sertifikası tüm dünyada geçerlidir ve dünya genelince sınavlar İngilizce olarak yapılmaktadır.

Bilgi İstek Formu

CUMARTESİ - PAZAR
(14:00 - 18:00)
KURS PUANI 4.8 (29 YORUM)
20
TEMMUZ
2024
%
Ekstra
40 İndirim
80
SAAT
100%
BAŞARI
CANLI
DERS
Peşin Fiyatına
5.900,00 x 5
Taksit İmkanı
28
EYLÜL
2024
Bu Fiyat İçin
Son 4 Gün
29.500,00
17.700,00

Başarı Hikayesi

Vektörel Bilişim
Hasan Tunç
16.09.2020

Yeni müfredata göre eğitim alıyorum ve cidden hocanın anlatımı oldukça verimli.

Öğrenci Çalışmaları

Vektörel Bilişim Hakkımızda
Resim Açıklama